Ric Oud  Supply Chain & Operations Manager a.i.

"alleen door samen te werken bereiken we de top"

Mijn visie

Je bent zo sterk als je team. Door positief,  energiek, open, transparant, duidelijk, eerlijk en kwetsbaar met elkaar om te gaan ontstaat er een sterk team dat de uitdagingen van een onderneming aan kan.

Binnen internationale groothandels- technische en (food) productiebedrijven heb ik als operations,  supply chain en financial manager ruim 25 jaar ervaring met het leiden van afdelingen voor wat betreft de dagelijkse gang van zaken, het managen van projecten, het begeleiden van organisatieveranderingen en de implementatie van nieuwe systemen.

Mijn grote kracht ligt in het inzicht van medewerkers en management over de eigen organisatie te vergroten. Ik ga op zoek naar de knelpunten die een organisatie belemmeren om het werk zo goed mogelijk te kunnen doen. Ik geloof dat onderling begrip dé manier is om draagvlak, betrokkenheid en inzet te creëren. Ik breng verheldering en verbeter de onderlinge afstemming tussen de verschillende afdelingen. Ik bewerkstellig een constructieve samenwerking en zorg ervoor dat alle neuzen dezelfde kant opstaan. Mijn effectiviteit heeft zich bewezen in mijn gedrevenheid om met gemotiveerde teams de bedrijfs- en afdelingsdoelstellingen te behalen en de ambities van het bedrijf waar te maken.

Door te schakelen tussen mensen, processen en middelen maken we het verschil. Met mijn spontane, positieve, eerlijke en open communicatie stimuleer ik het enthousiasme om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Ik inventariseer, analyseer en evalueer de data en vertaal beperkingen en blokkades naar kansen en mogelijkheden voor een organisatie.

Medewerkers zijn op hun best wanneer ze zich veilig voelen en met een duidelijk doel voor ogen, zich uitspreken, uitdagen, begrip tonen, ruimte geven, vertrouwen delen, hulp vragen, inspireren, aanpakken en doorpakken. Hierbij waardeer ik de onderneming die talentontwikkeling stimuleert en faciliteert; een omgeving waarin iedereen gemotiveerd wordt om continu te verbeteren.

Een onderneming staat er nooit alleen voor en haalt alleen het maximale rendement door de toegevoegde waarde van ketenpartners. Op basis van respect en gelijkwaardigheid stimuleer ik een intensieve samenwerking met strategische leveranciers.

 


E-mailen
Bellen
LinkedIn